Kratka zgodovina Žage Pogorelc

Začetki žagarstva ne tej lokaciji segajo v leto 1908, ko je tedanji lastnik Jernej Pogorelc postavil žago »Venecianko« z dvema žagnima listoma, z pogonom na bencinski motor. Zaradi povečevanja razreza je bila leta 1913 nabavljena parna lokomotiva z 25 KM, leta 1937 pa še plinski motor na drva. Lastništvo prevzame Jernejev sin Edvard, kateri je že trgoval z lesnimi trgovci doma in v tujini, predvsem z Italijani. Zaposloval je do 20 delavcev.

Razvoj žage je ustavila druga svetovna vojna. Lastnik se iz vojne ni vrnil, celotno premoženje pa je bilo nacionalizirano. Obrat je bil v lasti države, vendar zaradi slabega gospodarjenja ne deluje dolgo in se leta 1962 popolnoma ustavi. Leta 1965 vzame v najem sin pok. Edvarda, Edvard Pogorelc (oče lastnika in direktorja vlagatelja, istoimenovanega Edvarda Pogorelc) leta 1967 pa od države odkupi obrat žage. Naslednje leto pa začne tudi z izdelavo lesene embalaže.

Zaradi dotrajanosti stavbe se leta 1975 zgradi nova žagalnica z prvim polnojarmenikom, leta 1980 je zgrajena tudi večja delavnica za izdelavo embalaže. Leta 1981 je bil nabavljen večji polnojarmenik Esterer z premerom 65 cm. Zaradi večjih kapacitet pa je bil tudi ta zamenjan z večjim znamke Wusterdietz z premerom 70 cm, leta 1989. Leta 1993 se lastnik Pogorelc Edvard upokoji, obrat prevzame žena Marija (Žagarstvo Pogorelc, Marija Pogorelc s.p.)

Podjetje je leta 2006 izvedlo tudi investicijo v kotlovnico na biomaso za namene termične obdelave lesene embalaže, sušenja lesa in ogrevanja delavnice in stanovanjskih hiš.

Žaga Pogorelc, žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, d.o.o.
Podtabor 10
1313 Struge

041 362 830 Edo
041 362 840 Igor

E-mail: info@zaga-pogorelc.si

 

5 + 2 =